Werkwijze

De intensieve training en begeleiding is gericht op het vergroten van het vertrouwen in eigen kunnen, vergroten van motivatie en een hogere beleving van vitaliteit (mentaal, emotioneel en lichamelijk).

Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van:

Aandachtgerichte, inzichtgevende en bewustwordingsoefeningen met huiswerkopdrachten.
Training van gedrag- en mentaliteitsverandering:
- Ken je eigen invloed op de situatie.
- Hoe neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leven:
  van “slachtoffer” naar “speler”.
- Hoe kom je uit je comfort zone.

Een fysieke trainer werkt aan de verbetering van de conditie en lichamelijke vitaliteit.
De fysieke training of wandeltraining is aangepast aan de belastbaarheid van de (individuele) deelnemers.

De trainers / coaches zijn door het intensieve contact in staat het onderliggende naar de oppervlakte te brengen en hier direct op te interveniëren.

Deelnemers worden letterlijk in beweging gebracht op alle 3 niveaus: mentaal, emotioneel en fysiek.

De basismodule kent 16 sessies in 8 weken. Een sessie duurt 3,5 uur.

Na afloop vindt overdracht met eventueel vervolgadvies plaats aan de betreffende casemanager arbodienst of werkgever.

Back 2 Beter 2014