Werkgevers

Formule Back2Beter is een interdisciplinair en innovatief instrument bedoeld voor verzuimverzekeraars, arbodiensten en werkgevers en ontstaan vanuit de wens een hedendaagse aanpak van verzuim te ontwikkelen.

Juist deze tijd van langer doorwerken vraagt om een andere, eigentijdse aanpak om de vitaliteit en daarmee de inzetbaarheid van werknemers te waarborgen en te vergroten. 

Voor bedrijven die het belang van een tijdcontingente re-integratie onderkennen is de hersteltraining nieuwe stijl de aangewezen interventie. 

Hiermee wordt ten eerste het signaal afgegeven dat verzuimen niet gelijk staat aan thuisblijven maar vooral dat de medewerker zelf mede verantwoordelijkheid aanvaardt om te werken aan herstel en vitaliteit. 

 

 

Back 2 Beter 2014