Verzuimbegeleiding

1. Verzuimbegeleiding werknemers

De dienstverlening omvat alle verzuimbegeleiding (WVP) van werknemers die door ziekte zijn uitgevallen.
De werkwijze staat voor een tijdcontingente re-integratie met name bij langdurige pijn - en vermoeidheidklachten en SOLK. De oorzaak voor het ontstaan van pijnklachten is gewoonlijk niet de reden dat pijnklachten blijven bestaan.

Verzuimbegeleiding 1e spoor: voor elke werknemer een passend interventietraject om zo snel mogelijk terug te kunnen keren in eigen of andere functie binnen het bedrijf.
De Back2Beter hersteltraining kan onderdeel van het interventietraject zijn.

Verzuimbegeleiding 2e spoor: wanneer een werknemer niet meer kan terugkeren in het bedrijf.
Het Better2Work activeringstraject kan als onderdeel van dit traject worden ingezet.

2. Verzuimbegeleiding en –advies werkgevers

Dit betreft dienstverlening en ondersteuning van bedrijven bij:
- dossiervorming,
- screening van verzuimdossiers (Poortwachter-proof) en WGA-dossiers bij Eigen Risicodragerschap (ERD),
- II opinion bij complexe verzuimdossiers (incl overleg met arbodiensten en andere betrokken partijen).
- Verzuimanalyses

Back 2 Beter 2014