Verzekeraars

Formule Back2Beter is mede ontwikkeld ten behoeve van verzuimverzekeraars om de schadelast te beperken en een hedendaagse aanpak van verzuim te realiseren.

Door het (preventief) inzetten van de herstel- en activeringstrainingen kan onnodig langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid worden voorkomen. 

Indien gewenst maken wij met verzekeraars ook verdergaande afspraken over re-integratie tijdens of na deelname van de training.  

Ook voor letselschadeslachtoffers bij wie traumaklachten het herstelproces belemmeren, is de groepstraining in combinatie met persoonlijke begeleiding een zeer geschikte interventie.

 

Back 2 Beter 2014