Over ons

Back2Beter is ontwikkeld door en eigendom van Anja van der Voort, Niek van Langen en Ko de Groot.

Anja van der Voort is ruim 13 jaar werkzaam op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verzuimbegeleiding en -advies, coaching en re-integratiebegeleiding. Vanuit deze ervaring ontstond de behoefte aan een andere aanpak van verzuimbegeleiding. Samen met Niek van Langen ontwikkelde zij een trainings- en coachingsformule gericht op duurzaam herstel, vitaliteit en preventie. Dit resulteerde in de formule Back2Beter. 

Niek van Langen
 is vele jaren werkzaam geweest als docent intuïtieve ontwikkeling bij het Centrum voor Leven en Intuïtie te Urecht. Een aantal jaar geleden ging hij vanuit deze kennis en ervaring zijn eigen trainingen ontwikkelen, resulterend in aandachtgericht groepsgewijs zelfonderzoek. Want: jezelf leren kennen is de weg naar vrijheid en dit is de grondslag voor je eigen geluk en vitaliteit. Daarnaast is het zelfherstellend vermogen van de mens veel groter dan men beseft. Door deelnemers aan de training hiervan bewust te maken en ermee te leren werken, bouwen zij aan hun eigen duurzaam herstel in plaats van dat slechts symptomen worden bestreden.

Ko de Groot is, na vele jaren projectmanagement in de zorgsector, sinds 2005 werkzaam op het gebied van re-integratie, coaching, verzuimbegeleiding en advisering van (startende) ondernemers. Daarnaast initieerde hij binnen de sportsector projecten en begeleidde deze. Vanuit die ervaringen kwam zijn focus te liggen op het verbinden van re-integratie en sport resulterend in "Via Vitaal" (onderdeel van De Groot Projectmanagement). 
Binnen de formule Back2Beter is Ko verantwoordelijk voor de fysieke coaching en training.

Back2Beter is een nieuwe vorm van verzuimaanpak gericht op vitaliteit en duurzaam herstel.  

 

Back 2 Beter 2014