Activeringstraject Better2Work is een instrument ter versterking van het arbeidsvermogen bij verzuim en werkeloosheid.

Het traject beslaat 12 sessies in 3 maanden en vindt groepsgewijs plaats met veel aandacht voor het individu en het leren nemen van verantwoordelijkheid voor eigen leven: uit de weerstand naar de beweging.

Het doel is dat deelnemers hierdoor gemakkelijker kunnen doorstromen naar werk of andere op re-integratie gerichte activiteiten.

Deelnemers maken hun eigen plan en worden letterlijk op 3 niveaus in beweging gebracht: mentaal, emotioneel en fysiek.

Better2Work is inzetbaar binnen de verzuimdienstverlening als instrument bij 1e, 2e en 3e spoor.
Tevens is het goed te gebruiken in de beginfase van outplacementtrajecten.


Back 2 Beter 2014