Arbodiensten

In het kader van tijdcontingente re-integratie kan zowel bestaand als nieuw verzuim door arbodienst of verzekeraar worden aangemeld voor de training.

Bij een tijdcontingent beleid is de tijd in plaats van de klachten leidend.

Alle vormen van verzuim komen in principe in aanmerking voor de training mits er geen ernstige medische belemmeringen bestaan.

De training kan ook door arbo-diensten worden ingezet als preventieve interventie.

Conform WVP vindt verslaglegging plaats over het trainingsverloop.

Tijdens de training kunnen waar mogelijk al afspraken worden gemaakt over re-integratie en urenopbouw.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wij komen graag bij u langs voor een informerend gesprek. 

 

 

 

Back 2 Beter 2014